Nokian Sahanrantaan suunnitteilla koteja noin 1500 asukkaalle

Julkaistu: 02.06.2022 16:30
Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen ja maankäyttöjohtaja Kari Stenlund. Sahanranta. Kuva Nokian kaupunki/Laura Niittymäki

Nokian kaupunki, Nokia Oyj ja JM Suomi Oy ovat neuvotelleet kiinteistökaupan esisopimuksen Nokian Sahanranta alueesta, joka sijoittuu Nokian Kartanon itäpuolelle ja rajautuu Nokianvirtaan. Nokian Kartanon ympärille rakentuvalle asuinalueelle on suunnitteilla uutta asumista sekä monipuolista palvelutoimintaa. Lopulliset kiinteistökaupat on tarkoitus tehdä esisopimuksen mukaisesti, kun uusi asemakaava tulee lainvoimaiseksi. Kiinteistökaupan esisopimusta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 17.5.2022.

– Nokian Kartanon ympäristöön on suunnitelmissa rakentaa noin 1500 asukkaan monipuolinen asuinalue, joka sitoo yhteen Nokian keskustan sekä Viholan asuinalueen. Kaavoituksen käynnistämissopimuksen mukaisesti tavoitteena on rakentaa alueelle vähintään 60 000 k-m² uudistuotantoa, kertoo Nokian kaupungin maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Kartta Nokian Sahanranta. (Kartta: Nokian kaupunki)

Monipuolista asumista historiaa kunnioittaen

Nokian Kartanoon tukeutuvalle asuinalueelle rakennettaisiin kerros-, pien- ja rivitaloja. Kartanon ympäristöön rakennettavien uusien rakennusten huolellisella sijoittamisella varmistetaan Nokianvirran kulttuurihistoriallisen maiseman säilyminen. Alueella olevien vanhojen saha- ja hiertämörakennusten kokonaisuutta tutkitaan muun muassa kaupunkikulttuurin ja tapahtumien käyttöä varten huomioiden alueen teollisuushistoria ja siihen liittyvä kulttuuriperintö.

– Pääsemme kehittämään Nokialle ainutlaatuista aluetta, johon nivoutuu hienosti niin kaupungin kuin Nokia-yhtiön historia. Haluamme toteuttaa laadukkaan kokonaisuuden, jossa puistomiljöö, vanhat rakennukset ja uusi rakentaminen käyvät vuoropuhelua yhdistäen historian uuteen aikaan. Asukasanalyysillä varmistamme, että tuleva asukas on kehittämisen keskiössä koko kaavoitusprosessin ja rakentamisen ajan, sanoo JM Suomi Oy:n maanhankintajohtaja Markku Kemppainen.

Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen ja maankäyttöjohtaja Kari Stenlund. Sahanranta. Kuva Nokian kaupunki/Laura Niittymäki

Uusi Nokian Sahanranta asuinalue toteuttaa kaupunkistrategiaa

Nokian Sahanranta suunnittelualueella on Nokian kaupungin ja Nokia Oyj:n maanomistuksia. Nokia Oyj on pääasiallisena maanomistajana kilpailuttanut rakennuttamiskumppanikseen JM Suomi Oy:n, joka on kiinnostunut ostamaan koko suunnittelualueen. JM Suomi Oy on osa JM-konsernia, jonka toiminnan pääpaino on asuntojen uudistuotannossa pääkaupunkiseuduilla ja isoissa kasvukeskuksissa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

– Kiinteistökaupan esisopimus on linjassa Nokian kaupunkistrategian kanssa, jossa korostetaan kaupungin pitkäaikaisen kasvun turvaamista aktiivisella maapolitiikalla. Kaupunkistrategian tavoitteena on kehittää monipuolisia ja kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuinalueita sekä kehittää ranta-alueita virkistyskäytölle ja asumiselle, sanoo Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen kiinteistökaupan esisopimus etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Nokian Kaupunki

JM Suomi Oy

Kuva: Nokian kaupunki/Laura Niittymäki

EtusivuAjankohtaisetNokian Sahanrantaan suunnitteilla koteja noin 1500 asukkaalle